דלג לתוכן העמוד

שימו לב

  

סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 35 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 35 תאריך: 19/12/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 36 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 36 תאריך: 19/12/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 34 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 34 תאריך: 03/10/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 33 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 33 תאריך: 05/09/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 32 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 32 תאריך: 11/07/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 31 תאריך: 06/06/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 30 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 30 תאריך: 02/05/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 29 תאריך: 04/04/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 28 תאריך: 07/03/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 27 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 27 תאריך: 07/02/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 25 תאריך: 27/12/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 26 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 26 תאריך: 27/12/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 23 תאריך: 01/11/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 24 תאריך: 01/11/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 22 תאריך: 06/09/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 21 תאריך: 26/07/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 20 תאריך: 05/07/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 19 תאריך: 07/06/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 18 תאריך: 10/05/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 17 תאריך: 05/04/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 16 תאריך: 01/03/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 15 תאריך: 02/02/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 14 תאריך: 29/12/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 12 תאריך: 19/12/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 13 תאריך: 19/12/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 11 תאריך: 03/11/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 10 תאריך: 01/09/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 8 תאריך: 02/06/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 9 תאריך: 02/06/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 7 תאריך: 05/05/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 5 תאריך: 03/03/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 6 תאריך: 03/03/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 3 תאריך: 14/01/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 4 תאריך: 14/01/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 2 תאריך: 23/12/2018 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 1 תאריך: 02/12/2018 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים: