דלג לתוכן העמוד

שימו לב

  

סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 36 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 36 תאריך: 19/12/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 35 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 35 תאריך: 19/12/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 34 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 34 תאריך: 03/10/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 33 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 33 תאריך: 05/09/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 32 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 32 תאריך: 11/07/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 31 תאריך: 06/06/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 30 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 30 תאריך: 02/05/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 29 תאריך: 04/04/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 28 תאריך: 07/03/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 27 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 27 תאריך: 07/02/2021 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 26 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 26 תאריך: 27/12/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 25 תאריך: 27/12/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 24 תאריך: 01/11/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 23 תאריך: 01/11/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 22 תאריך: 06/09/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 21 תאריך: 26/07/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 20 תאריך: 05/07/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 19 תאריך: 07/06/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 18 תאריך: 10/05/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 17 תאריך: 05/04/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 16 תאריך: 01/03/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 15 תאריך: 02/02/2020 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 14 תאריך: 29/12/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 13 תאריך: 19/12/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 12 תאריך: 19/12/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 11 תאריך: 03/11/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 10 תאריך: 01/09/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 9 תאריך: 02/06/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 8 תאריך: 02/06/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 7 תאריך: 05/05/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 6 תאריך: 03/03/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 5 תאריך: 03/03/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 4 תאריך: 14/01/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 3 תאריך: 14/01/2019 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 2 תאריך: 23/12/2018 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 1 תאריך: 02/12/2018 קטגוריה: מועצת העיר ה-8 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 0 תאריך: 28/11/2018 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 61 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 61 תאריך: 23/08/2018 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 60 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 60 תאריך: 06/05/2018 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 59 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 59 תאריך: 04/03/2018 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 58 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 58 תאריך: 04/02/2018 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 57 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 57 תאריך: 26/12/2017 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 56 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 56 תאריך: 26/12/2017 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 55 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 55 תאריך: 03/12/2017 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20170008 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20170008 תאריך: 05/11/2017 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 54 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 54 תאריך: 05/11/2017 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20170007 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20170007 תאריך: 03/09/2017 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 53 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 53 תאריך: 03/09/2017 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 52 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 52 תאריך: 15/08/2017 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20170006 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20170006 תאריך: 23/07/2017 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 51 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 51 תאריך: 02/07/2017 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20170005 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20170005 תאריך: 04/06/2017 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 50 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 50 תאריך: 04/06/2017 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20170004 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20170004 תאריך: 07/05/2017 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 49 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 49 תאריך: 07/05/2017 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20170003 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20170003 תאריך: 06/04/2017 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 48 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 48 תאריך: 06/04/2017 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20170002 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20170002 תאריך: 05/03/2017 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 47 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 47 תאריך: 05/03/2017 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20170001 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20170001 תאריך: 08/01/2017 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 46 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 46 תאריך: 08/01/2017 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 45 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 45 תאריך: 08/01/2017 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 44 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 44 תאריך: 18/12/2016 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20160010 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20160010 תאריך: 14/12/2016 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 20160009 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20160009 תאריך: 13/11/2016 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 43 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 43 תאריך: 13/11/2016 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20160008 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20160008 תאריך: 09/10/2016 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 42 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 42 תאריך: 09/10/2016 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20160007 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20160007 תאריך: 04/09/2016 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 41 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 41 תאריך: 04/09/2016 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20160006 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20160006 תאריך: 31/07/2016 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 40 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 40 תאריך: 31/07/2016 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 206 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 206 תאריך: 20/06/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 39 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 39 תאריך: 13/06/2016 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 1 תאריך: 22/05/2016 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20160004 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20160004 תאריך: 08/05/2016 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 38 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 38 תאריך: 08/05/2016 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 37 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 37 תאריך: 03/04/2016 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1503 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1503 תאריך: 15/03/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 1403 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1403 תאריך: 14/03/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 20160003 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20160003 תאריך: 06/03/2016 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 36 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 36 תאריך: 06/03/2016 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20160002 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20160002 תאריך: 07/02/2016 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 35 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 35 תאריך: 07/02/2016 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20160001 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20160001 תאריך: 10/01/2016 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 34 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 34 תאריך: 10/01/2016 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 33 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 33 תאריך: 27/12/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 32 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 32 תאריך: 27/12/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20150010 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20150010 תאריך: 01/11/2015 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 31 תאריך: 01/11/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20150009 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20150009 תאריך: 11/10/2015 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 30 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 30 תאריך: 11/10/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 29 תאריך: 11/10/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20150008 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20150008 תאריך: 06/09/2015 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 28 תאריך: 06/09/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20150006 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20150006 תאריך: 12/07/2015 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 20150005 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20150005 תאריך: 17/06/2015 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 27 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 27 תאריך: 16/06/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 26 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 26 תאריך: 14/06/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 25 תאריך: 14/06/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20150004 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20150004 תאריך: 19/04/2015 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 20150003 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20150003 תאריך: 12/04/2015 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 24 תאריך: 12/04/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 23 תאריך: 15/03/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 22 תאריך: 01/03/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20150002 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20150002 תאריך: 08/02/2015 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 21 תאריך: 08/02/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20150001 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20150001 תאריך: 25/01/2015 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 20 תאריך: 25/01/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 19 תאריך: 25/01/2015 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20140010 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20140010 תאריך: 07/12/2014 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 18 תאריך: 07/12/2014 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20140009 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20140009 תאריך: 02/11/2014 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 17 תאריך: 02/11/2014 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 16 תאריך: 02/11/2014 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20140008 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20140008 תאריך: 21/09/2014 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 15 תאריך: 21/09/2014 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20140007 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20140007 תאריך: 31/08/2014 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 14 תאריך: 31/08/2014 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20140006 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20140006 תאריך: 23/06/2014 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 13 תאריך: 23/06/2014 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20140005 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20140005 תאריך: 07/05/2014 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 12 תאריך: 07/05/2014 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20140004 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20140004 תאריך: 13/04/2014 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 11 תאריך: 13/04/2014 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20140003 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20140003 תאריך: 30/03/2014 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 10 תאריך: 09/03/2014 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 9 תאריך: 09/02/2014 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 8 תאריך: 09/02/2014 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 5 תאריך: 01/02/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 20140001 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20140001 תאריך: 26/01/2014 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 7 תאריך: 05/01/2014 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1 תאריך: 01/01/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 20130009 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20130009 תאריך: 29/12/2013 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 6 תאריך: 29/12/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 5 תאריך: 29/12/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 4 תאריך: 27/11/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 3 תאריך: 27/11/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20130008 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20130008 תאריך: 24/11/2013 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 2 תאריך: 17/11/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מן המניין מס' 1 תאריך: 10/11/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-7 סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20130007 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20130007 תאריך: 13/10/2013 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 86 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 86 תאריך: 11/08/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 85 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 85 תאריך: 11/08/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20130006 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20130006 תאריך: 28/07/2013 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 84 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 84 תאריך: 14/07/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20130005 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20130005 תאריך: 30/06/2013 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 83 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 83 תאריך: 10/06/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 82 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 82 תאריך: 10/06/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 81 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 81 תאריך: 12/05/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20130004 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20130004 תאריך: 05/05/2013 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 01/04/2013 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 20130003 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20130003 תאריך: 17/03/2013 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 80 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 80 תאריך: 17/03/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 79 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 79 תאריך: 03/03/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 78 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 78 תאריך: 24/02/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 77 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 77 תאריך: 24/02/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20130002 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20130002 תאריך: 17/02/2013 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 76 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 76 תאריך: 27/01/2013 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20130001 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20130001 תאריך: 13/01/2013 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 75 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 75 תאריך: 30/12/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 74 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 74 תאריך: 16/12/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 73 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 73 תאריך: 16/12/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 72 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 72 תאריך: 29/11/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20120011 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20120011 תאריך: 25/11/2012 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 71 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 71 תאריך: 18/11/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 70 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 70 תאריך: 11/11/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 69 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 69 תאריך: 21/10/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 68 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 68 תאריך: 21/10/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20120009 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20120009 תאריך: 23/09/2012 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 67 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 67 תאריך: 09/09/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20120008 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20120008 תאריך: 26/08/2012 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 66 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 66 תאריך: 09/08/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 65 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 65 תאריך: 09/08/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20120007 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20120007 תאריך: 01/08/2012 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 64 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 64 תאריך: 30/07/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20120006 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20120006 תאריך: 24/06/2012 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 63 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 63 תאריך: 17/06/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20120005 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20120005 תאריך: 20/05/2012 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 62 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 62 תאריך: 13/05/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 61 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 61 תאריך: 23/04/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20120003 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20120003 תאריך: 18/03/2012 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 20120002 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20120002 תאריך: 26/02/2012 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 60 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 60 תאריך: 05/02/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 59 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 59 תאריך: 05/02/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20120001 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20120001 תאריך: 29/01/2012 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 58 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 58 תאריך: 05/01/2012 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 57 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 57 תאריך: 27/12/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 56 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 56 תאריך: 27/12/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20110011 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20110011 תאריך: 25/12/2011 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 55 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 55 תאריך: 11/12/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 54 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 54 תאריך: 11/12/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20110010 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20110010 תאריך: 27/11/2011 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 53 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 53 תאריך: 06/11/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 52 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 52 תאריך: 09/10/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20110009 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20110009 תאריך: 25/09/2011 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 51 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 51 תאריך: 04/09/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 50 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 50 תאריך: 28/08/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20110008 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20110008 תאריך: 21/08/2011 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 20110007 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20110007 תאריך: 31/07/2011 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 49 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 49 תאריך: 19/07/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 48 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 48 תאריך: 10/07/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20110006 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20110006 תאריך: 26/06/2011 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 47 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 47 תאריך: 22/06/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20110005 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20110005 תאריך: 29/05/2011 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 46 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 46 תאריך: 22/05/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 45 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 45 תאריך: 15/05/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20110004 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20110004 תאריך: 11/05/2011 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 20110003 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20110003 תאריך: 27/04/2011 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 44 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 44 תאריך: 17/04/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 43 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 43 תאריך: 30/03/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20110002 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20110002 תאריך: 27/03/2011 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 42 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 42 תאריך: 06/03/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20110001 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20110001 תאריך: 27/02/2011 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 41 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 41 תאריך: 16/01/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 40 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 40 תאריך: 12/01/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 39 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 39 תאריך: 06/01/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 38 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 38 תאריך: 02/01/2011 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20100010 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20100010 תאריך: 26/12/2010 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 37 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 37 תאריך: 05/12/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20100009 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20100009 תאריך: 28/11/2010 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 36 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 36 תאריך: 14/11/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20100008 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20100008 תאריך: 31/10/2010 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 35 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 35 תאריך: 17/10/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 34 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 34 תאריך: 10/10/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20100007 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20100007 תאריך: 19/09/2010 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 33 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 33 תאריך: 05/09/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 32 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 32 תאריך: 05/09/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 31 תאריך: 22/08/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 30 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 30 תאריך: 05/08/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20100006 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20100006 תאריך: 25/07/2010 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 29 תאריך: 04/07/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20100005 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20100005 תאריך: 27/06/2010 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 20100004 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20100004 תאריך: 30/05/2010 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 20100003 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20100003 תאריך: 09/05/2010 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 28 תאריך: 09/05/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 27 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 27 תאריך: 11/04/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20100002 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20100002 תאריך: 21/03/2010 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 26 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 26 תאריך: 21/03/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 25 תאריך: 10/03/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 24 תאריך: 10/03/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 23 תאריך: 01/03/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 22 תאריך: 07/02/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20100001 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20100001 תאריך: 24/01/2010 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 21 תאריך: 18/01/2010 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 20 תאריך: 13/12/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20090012 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20090012 תאריך: 22/11/2009 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 18 תאריך: 08/11/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 17 תאריך: 11/10/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20090010 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20090010 תאריך: 23/09/2009 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 16 תאריך: 13/09/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20090004 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20090004 תאריך: 24/08/2009 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 15 תאריך: 16/08/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20090008 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20090008 תאריך: 05/08/2009 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 14 תאריך: 12/07/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20090007 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20090007 תאריך: 28/06/2009 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 13 תאריך: 07/06/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 12 תאריך: 07/06/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20090006 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20090006 תאריך: 31/05/2009 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 11 תאריך: 24/05/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 10 תאריך: 10/05/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20090005 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20090005 תאריך: 26/04/2009 קטגוריה: ועדת תכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 9 תאריך: 05/04/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 8 תאריך: 15/03/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 7 תאריך: 08/03/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 6 תאריך: 11/02/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 5 תאריך: 21/01/2009 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 4 תאריך: 30/12/2008 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 3 תאריך: 24/12/2008 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 2 תאריך: 17/12/2008 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שלא מן המניין מס' 1 תאריך: 09/12/2008 קטגוריה: מועצת העיר ה-6 סוג: שלא מן המניין קבצים: