The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

שימו לב

מוקד אריאל

נינה ארואטה
מנהלת המוקד
רחוב יהודה 5 אריאל

לשכת ראש העיר

פקס לשכת ראש העיר: 03-9061844

אלי שבירו
ראש העיר
רחוב יהודה 5 אריאל
יחיאל טוהמי
מ"מ ראש העיר
רחוב יהודה 5 אריאל
גל לוין
עוזרת ראש העיר
רחוב יהודה 5 אריאל
אנה בלקי
עוזרת מ"מ ראש העיר
רחוב יהודה 5 אריאל
נטלי אברמוביץ
ממונה על פניות הציבור ובקשות חופש המידע
רחוב יהודה 5 אריאל
איריס קורן
דוברת העירייה
ציפי ערמי
יועצת ראש העיר למעמד האישה
רחוב יהודה 5 אריאל

לשכת מנכ"ל

פקס לשכת מנכ"ל: 03-9061855

שלמה רואימי
מנכ"ל העירייה
רחוב יהודה 5 אריאל
שוש שמיר
עוזרת מנכ"ל
רחוב השקמה (בסוף) אריאל
מגי הלפרין
מזכירה
חני בריקמן
מבקרת העירייה, ממונה תלונות ציבור

מועצת העיר

אליהו שבירו
ראש העיר - אריאלי
יחיאל טוהמי
מ"מ ראש העיר - אריאלי
אלה ויינר
חברת מועצה - אריאלי
ורד טוויל
משנה לראש העיר - אריאלי
יאיר שיטבון
חבר מועצה - הבית היהודי
אריק דושי
משנה לראש העיר - הבית היהודי
פבל פולב
סגן ראש העיר - אריאל ביתנו
גוזב לודמילה
חברת מועצה - אריאל ביתנו
אסף ביזברג
חבר מועצה - אריאל ביתנו
אלכסנדר ירמולינסקי
חבר מועצה - אריאל ביתנו
אבנר משרקי
סגן ראש העיר - מחל
יוסי חן
משנה לראש העיר - סיעת דרך חדשה לאריאל
קרן קופלר-ברקו
חברת מועצה - בשביל אריאל

מחלקה משפטית

עו"ד דוד זיו
יועץ משפטי
רחוב יהודה 5 אריאל

אגף החינוך

פקס אגף החינוך: 03-9061854

ארז אמבר
מנהל אגף החינוך
רחוב השקמה (בסוף) אריאל
סיגל רוזנפלד
עוזרת מנהל אגף החינוך
רחוב השקמה (בסוף) אריאל
ליאת חכים
מנהלת גני ילדים
מיכל הררי
מזכירת מחלקת גני ילדים
רחוב השקמה (בסוף) אריאל
סימה טל חן
מנהלת פרויקטים, תיאום ובקרה
אופיר עמבר
מנהל מחלקת הנוער
רחוב הנגב 61 אריאל
קרן בן ברוך
מזכירת מחלקת נוער ורכזת התנדבות נוער רשותית
שירה מנדלסון
 מנהלת היחידה לקידום נוער
רחוב שומרון 11 אריאל
אורן צאיג
מנהל פרוייקט היל"ה
ליז מרדכי לוי
רכזת הסעות ורישום תלמידים
מירי אלהרר
קב"סית
רחוב השקמה (בסוף) אריאל
רונית שמעוני
קב"סית
רחוב השקמה (בסוף) אריאל
רבקה יעקובי
קב"סית
רחוב השקמה (בסוף) אריאל
ליליה גולברג
מנהלת הספריה
רחוב העצמאות 5 אריאל
אלה אורן
סגנית מנהלת תכנית לאומית 360
רחוב השקמה (בסוף) אריאל
טובה שרמן
רכזת חינוך מיוחד
השקמה 11 אריאל
רות בן משה
מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

מחלקת גני ילדים

פקס מחלקת גני ילדים: 03-9061857

ליאת חכים
מנהלת גני ילדים
מיכל הררי
מזכירת מחלקת גני ילדים
רחוב השקמה (בסוף) אריאל

היחידה לקידום נוער

פקס היחידה לקידום נוער: 03-9061809

שירה מנדלסון
 מנהלת היחידה לקידום נוער
רחוב שומרון 11 אריאל
אורן צאיג
מנהל פרוייקט היל"ה

מחלקת הנוער

פקס מחלקת הנוער: 03-9061876

אופיר עמבר
מנהל מחלקת הנוער
רחוב הנגב 61 אריאל
קרן בן ברוך
מזכירת מחלקת נוער ורכזת התנדבות נוער רשותית

ביקור סדיר

מירי אלהרר
קב"סית
רחוב השקמה (בסוף) אריאל
רונית שמעוני
קב"סית
רחוב השקמה (בסוף) אריאל
רבקה יעקובי
קב"סית
רחוב השקמה (בסוף) אריאל

ספריה עירונית

פקס ספריה עירונית: 03-9061847

ליליה גולברג
מנהלת הספריה
רחוב העצמאות 5 אריאל

מרכז פסג"ה אריאל

פקס מרכז פסג"ה אריאל: 03-9061647

חני יוסף
מנהלת מרכז פסג"ה
רחוב העצמאות 5 אריאל
שולה מלניקר
מזכירת מרכז פסג"ה
רחוב העצמאות 5 אריאל

אשכול הפיס

פקס אשכול הפיס: 03-9060691

ריבי צוק
מזכירת אשכול הפיס

שירות פסיכולוגי

פקס שירות פסיכולוגי: 03-9061849

גולן נוטמן
מנהלת השירות הפסיכולוגי
דרך עפרון 6 אריאל
נורית לירון
מזכירה
ברכה קבלי
פסיכולוגית
דרך עפרון 6 אריאל
נטע בוצ'אן
מדריכת פסיכולוגים
דרך עפרון 6 אריאל
מיכל שטורם
פסיכולוגית
דרך עפרון 6 אריאל
אוריטל שוואלם
פסיכולוגית
יעלה גל
פסיכולוגית
טליה חזן
פסיכולוגית

אגף ההנדסה

פקס אגף ההנדסה: 03-9061853

שילה ענקי
מהנדס העיר
ענת דונלד
עוזרת מנהל
רחוב יהודה 5 אריאל
נוי בן עמארה
מנהלת פרויקטים
רות וגימה
בודקת תוכניות
יאנה גרשנזון
בודקת תוכניות

אגף הגזברות

פקס אגף הגזברות: 03-9061852

שלמה בנימין
גזבר העירייה
רחוב יהודה 5 אריאל
רוית בראון
סגנית גזבר
שלי פרנקו
מזכירת האגף
רחוב יהודה 5 אריאל
עדינה ברלוט
מנהלת חשבונות
רחוב יהודה 5 אריאל
שני חי
מנהלת חשבונות
רוני עובדיה
מנהל רכש ואחראי ביטוח
רחוב יהודה 5 אריאל
מעיין בלקי
חשבת שכר
אבי אפינגר
מנהל יחידת נכסים וביטוחי הרשות
רחוב יהודה 5 אריאל
אורלי גרין
מנהלת חשבונות

מחלקת גביה

פקס מחלקת גביה: 03-9366319

רונן היין
מנהל מחלקת הגבייה
רחוב יהודה 5 אריאל

אגף שפ"ע

פקס אגף שפ"ע: 03-9061846

צחי מזרחי
מנהל האגף
רחוב יהודה 3 אריאל
רבי רוזנר
ע. מנהלת האגף
רחוב יהודה 3 אריאל
סטס דוידוב
מנהל המחלקה להגנת הסביבה
רחוב יהודה 3 אריאל

שירות וטרינרי עירוני

פקס שירות וטרינרי עירוני: 03-9061629

ד"ר יובל אדר
וטרינר
רחוב המלאכה 12 אריאל
מרטין אלמקייס
מזכירה
ליאור ג'אן
פקח וטרינרי

אגף ביטחון וחירום

פקס אגף ביטחון וחירום: 03-9061845

איתן קליין
מנהל אגף הביטחון
זיוה פילי
מזכירה
רחוב יהודה 5 אריאל
אריאל אינגליזה
רבש"צ
דניס קרמיאנסקי
רבש"צ
אליעזר אמזלג
קב"ט פארק התעשייה
בן אור בלום
ממונה חירום ובטחון
פזית קוקר סיאצ'ין
קב"טית מוס"ח

האגף לשירותים חברתיים

פקס האגף לשירותים חברתיים: 03-9061843

אלי גיל-עד
מנהל האגף לשירותים חברתיים
רחוב יהודה 5 אריאל
חן ירחי
מזכירת אגף ועובדת מינהל וזכאות
רחוב יהודה 5 אריאל
רויטל נוימאיר
מנהלת המרכז לשלום המשפחה
רחוב יהודה 5 אריאל
ציפי ערמי
עו"ס קהילתית, רכזת מועדון אמצע הדרך
רחוב יהודה 5 אריאל
גליה קצוביץ
עובדת מינהל וזכאות
רחוב יהודה 5 אריאל
שושי ליפל
רכזת תחום מוגבלויות, עו"ס לחוק חוסים ועו"ס משפחה
רחוב יהודה 5 אריאל
אביטל מסיקה
עו"ס משפחה ורכזת מועדוניות
עינת גרינוולד
עו"ס משפחה ותכנית ראשית
רחוב יהודה 5 אריאל
אסנת ברנר
עו"ס משפחה
אלונה לוי
מדריכה ראש צוות ורכזת תחום חוק הנוער
רחוב יהודה 5 אריאל
ליאת קיציס
עו"ס לסדרי דין
רחוב יהודה 5 אריאל
טלי קלבו
עו"ס מניעת אלימות, התעללות והזנחה בקשישים
רות טובים
עו"ס משפחה ועו"ס לחוק הנוער
רחוב יהודה 5 אריאל
סופיה כץ
עו"ס משפחה ומטפלת באלימות במשפחה
רחוב יהודה 5 אריאל
אביבה אשטה
עו"ס לחוק הנוער ומרכזת המרכז לנערה
רחוב יהודה 5 אריאל
סמדי ארביב
מנהלת המפעל השיקומי
דרך עפרון 8 אריאל
גמליאל קורונל
עו"ס משפחה והתמכרויות מבוגרים
רחוב יהודה 5 אריאל
גליה קליימן
עו"ס מרכז לשלום המשפחה
מוריה אלבז
עו"ס לטיפול בהתמכרויות נוער וצעירים
שלו ג'יבלי
עו"ס משפחה ורכזת מועדוניות
סימי היבש
עו"ס משפחה והמרכז לשלום המשפחה
אודליה גרינוולד
עו"ס משפחה, עו"ס לסדרי דין
קרן פוגל
עו"ס המרכז לשלום המשפחה
ענבל פישר
תחנה לשלום המשפחה וטיפול בילדים עדים לאלימות
שירה כהן
רכזת נתיבים להורות
רונית רובין-יהושע
מנהלת המרפאה לבריאות הנפש
רחוב השומרון 30 אריאל
שרונה בן דוד
מזכירת המרפאה לבריאות הנפש, רכזת ביטחון תזונתי אש"ל ירושלים
רחוב השומרון 30 אריאל
סילבייה פליישיקר
מדריכה במועדונית אור
אורה כהן
מדריכה במועדונית רימונים
רחוב השומרון 9 אריאל
אורית מיארה
מדריכה במועדונית רימונים
רחוב השומרון 9 אריאל
פרץ קלוג
מנהל שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח)
עדי גשמא
עו"ס משפחה ומרחב לקידום תעסוקה לצעירים
קורל דידי
עו"ס אזרחים ותיקים
אירנה סבלייב
רכזת מענים אזרחים ותיקים
מיטל הראל
רכזת מתנדבים

מחלקת עליה וקליטה

פולינה וסילייב
רכזת קליטה ופרויקטים קהילתיים
"גוונים אריאל", רחוב העצמאות 5

קידום עסקים ואכיפה

פקס קידום עסקים ואכיפה: 03-9061802

אנגל ברוך
מנהל אגף
רחוב יהודה 5 אריאל
רינת פוניס
רכזת רישוי עסקים ונגישות

משאבי אנוש

פקס משאבי אנוש: 03-9061851

נאוה בן הרוש
מנהלת משאבי אנוש
רחוב יהודה 5 אריאל
ילנה נפתלי
אחראית נוכחות
רחוב יהודה 5 אריאל
טליה ליאני
רכזת משאבי אנוש
טרויה טללה
מזכירה
קרן אלפסי
אחראית דואר
רחוב יהודה 5 אריאל

מערכות מידע ותקשורת

פקס מערכות מידע ותקשורת: 03-9061848

מיכאל אלטיניקוב
מנהל מערכות מידע ותקשורת
רחוב יהודה 5 אריאל
מאירה אטיאס
מנהלת דיגיטל
רחוב יהודה 5 אריאל
אסף בן שלום
טכנאי מחשבים ורשתות
רחוב יהודה 5 אריאל
יעקב פופל
טכנאי מחשבים ורשתות
רחוב יהודה 5 אריאל