1. מ"מ מזכירה לתקופה של 3-4 חודשים. זמינות מיידית
  2. מלווים בהסעות, זמינות מיידית.

קורות חיים יש לשלוח למייל  manpower@ariel.muni.il