בין השעות:
08:00 - 09:00 למבודדים בלבד
09:00 - 12:00 ללא מבודדים 
מיקום: בניין 56 אוניברסיטת אריאל כניסה משער דוד