מכרזי כ"א

מכרזי כ"א
שם המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
לעיריית אריאל דרושים נציגי/ות שירות לעבודה במוקד 106 ביטחוני –עירוני 16/01/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 01/2022 - מ"מ מנהל/ת מחלקת נוער 05/01/2022 19/01/2022

עבור לארכיון המכרזים