משרד החינוך: עיריית אריאל עמדה בכל הדרישות לתקן בטיחות במוסדות החינוך ברשות

במבדק ניהול בטיחות שביצע משרד החינוך מחוז מרכז במוסדות החינוך השונים בעיר אריאל, נמצא כי כל מוסדות החינוך של הרשות עומדים בתקן הבטיחות בהתאם לנדרש.


מבדק ניהול הבטיחות הינו מבדק מדגמי, הבא לשקף את רמת ניהול הבטיחות של הרשות בכל הנודע לטיפול פרואקטיבי וטיפול בליקויים שנתגלו בעת ביצוע מבדקי בטיחות מטעם משרד החינוך והרשות.

במסגרת המבדק שנערך בחודש מרץ, נבדקו פרמטרים שונים החל מאמצעי כיבוי, מתקני משחקים, יציבות מבנים, יציבות עצים וענפים, מערכת החשמל, סבכות הצללה, יציבות עמודי תאורה, מכשירים ומתקני חשמל, עוצמת קרינה מאנטנות סללוריות, עוצמת קרינה משנאים וכלה בתקרות תלויות - בכולם נמצא כי לא קיימים ליקויים ופערים.

בסיכום הדו"ח נכתב כי על פי הנתונים שהוצגו על ידי קב"ט הרשות וקב"ט המוס"ח הרשות פועלת בצורה מאורגנת, מסודרת וממוחשבת  בתחום ניהול הבטיחות במוסדות החינוך.

אגף הביטחון בעיריית אריאל בניהולו של מר איתן קליין גאה לעמוד בשורה הראשונה של רשויות אשר שמות את בטיחות הילדים ובני הנוער בראש מעייניהן, ותמשיך לפעול קלה כבחמורה בנושא זה.

אנו מבקשים להודות למר להב עזאני מנהל בטיחות מחוז מרכז במשרד החינוך וכן לגברת לימור לביא מנהלת אגף הביטחון במחוז על פעילותם הלא מתפשרת בנושא הבטיחות – יישר כח.