העיר אריאל נבחרה להשתתף בתכנית המראה של משרד הפנים

לתכנית נבחרו רק 25 רשויות מרחבי הארץ שעמדו בתנאי סף קפדניים, במסגרת התכנית תקבל העיר סיוע תקציבי משמעותי לקידום מיזמים פנים עירוניים שיקרבו אותה לעצמאות כלכלית ויאפשרו לה להרחיב וליעל את השירותים המוניציפאליים שהיא מעניקה לתושביה


ברכות לעיר אריאל ותושביה! 

 היום התקבלה בשורה משמחת ממשרד הפנים, שעירנו נבחרה להשתתף בתכנית המראה יעודית לקידום רשויות מקומיות. 
עיריית אריאל נבחרה בזכות עמידתה בתנאי סף שקבע משרד הפנים לאחר בחינת הדוחות הכספיים המבוקרים של הרשות המציגים בין השאר התנהלות פיננסית אחראית, מיעוט הכנסות עצמיות, גרעון שוטף של פחות מחצי אחוז ועוד. 
הבחירה בנו מהווה אות אמון של משרד הפנים ביכולתנו להוביל לשינוי משמעותי ומרכזי.

במסגרת התכנית, משרד הפנים יסייע בתקצוב לקידום פרויקטים שונים שיובילו לשיפורים משמעותיים בארגון העיר ואופן התנהלותה, במטרה להקטין ולצמצם את התלות שלנו בתקציבים ובמענקים הממשלתיים, ובסופו של דבר יביאו גם לשיפור רמת השירותים המוניציפאליים לתושבים כמו גם שיפור ביכולתנו לייצר מקורות הכנסה נוספים עצמאיים.  

ראש העיר אלי שבירו: "אני גאה לעמוד בראש הנהלתה של עיר, אשר הצליחה להיות חלק מרשימה מצומצמת של 25 ערים מכל רחבי הארץ, שעמדו בתנאי הסף ונבחרו לתכנית החשובה הזו. הדבר מעיד יותר מכל דבר אחר על כך שהעיר שלנו מתפקדת בצורה תקינה ואחראית בשקיפות ובהגינות ולכן זכינו גם באמון של משרד הפנים.  בחירתנו תסייע לנו להגשים את התכנית שהצבנו לנו לשנת 2050 מבחינת פיתוח העיר וההון האנושי שבה."