ראש המועצה המקומית של אריאל בין השנים 1981-1985ראש המועצה לשעבר מר יעקב פייטלסון