קישור לאתר התשלומים - תשלום חשבון ארנונה מקוון 

בקשת הצטרפות להוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי

אפשרויות התשלום

החוק קובע כי תשלום הארנונה נידרש מראש בתחילת שנת התקציב הקלנדרית. לנוחות התושבים מאפשרת עיריית אריאל לתושביה לשלם את הארנונה בהסדר של 6 תשלומים דו - חודשיים בתוספת הצמדה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם 1980.

מועדי התשלומים הינם כדלקמן: 

30.11, 30.09, 31.07, 31.05, 31.03, 31.01

תשלומים שלא ישולמו יחויבו בהפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחוק האמור. 

אפשרויות תשלום

עיריית אריאל  מאפשרת לך התושב לבחור מתוך מגוון אפשרויות, את הדרך הנוחה לך והמתאימה לכיסך לתשלום הארנונה ואגרת השמירה.

נגד החייבים המפגרים בתשלומיהם, נוקטת הרשות באמצעי אכיפת גבייה כגון: 

  •  צעדים משפטיים.
  •  עיקול משכורתו של החייב.
  •  עיקול חובות המגיעים לחייב.
  •  עיקול כספיי החייב בבנקים.
  •  עיקולי מיטלטלין. 

הליכי אכיפת גבייה יגרמו לחייב הוצאות נוספות: אגרת בית משפט, אגרת הוצאה לפועל, שכר טרחת עורך דין ועוד, וזאת בנוסף לריבית והצמדה שמצטברות לכל חוב. 

העירייה אינה ששה לנקוט באמצעים נגד המפגרים בתשלום חובותיהם. בידך האפשרות להימנע מאי הנעימות ומהוצאות מיותרות. נא הסדר חובותיך עפ"י האפשרויות שפורטו לעיל.