הגנים מיועדים לילדים בגילאי 3-4 ולגילאי 4-5, שהוריהם מבקשים להעניק לילדיהם חינוך תורני מחד אך גם כזה מפוקח על ידי משרד החינוך. הייחודיות של הגן היא בשימת דגש על מרכזיות התורה ולימודה המקיף והמעמיק כך שכל המאפיינים התכניות והפעילויות החינוכיות בגן יהיו באורו של ערך זה.

כל גן יתופעל על ידי צוות הכולל מנהלת גן שהינה גננת מוסמכת ממשרד החינוך שתאושר על ידי מפקחת מטעם משרד החינוך, סייעת ובשיתוף של רב גן שיהווה חלק מהצוות חינוכי המלווה את הילדים.

הגן ימוקם ברחוב נווה שאנן, ותינתן קדימות ברישום לתושבי השכונה, יתר התושבים המעוניינים לרשום את ילדיהם - יוכלו להירשם על בסיס מקום פנוי.

ההרשמה תחל מיום חמישי 7/4 ו' ניסן בשעה 8:00 ועד לתאריך 14/4 יום חמישי יג' ניסן בשעה 12:00, ניתן להירשם באמצעות הקישור המצורף: קישור להרשמה 

עקרונות מנחים לגני תתמ"ד.

ככלל, הגן יתנהל תחת סמל מוסד של משרד החינוך ובפיקוח החמ"ד, התנהלות הגן הינה בפיקוח החמ"ד והרשות על כל המשתמע מכך בחוזרי מנכ"ל.

 1. יוקמו 2 גני תתמ"ד ברחוב נווה שאנן לגילאי 3-4 ולגילאי 4-5 מתוך הגנים הקיימים.
 2. שיבוץ גננות- נציגות הורים יציגו למפקחת הגן גננות אשר היו מבקשים לשבץ מתוך הצוות הקיים, במידה ושיבוץ זה לא יעלה, יעבירו ההורים בקשה לשם של גננת אשר אינה במצבת העובדות בעיר אריאל ומפקחת הגן תבחן זאת על פי הנחיות משאבי אנוש משרד החינוך.
  החלטה  סופית על שיבוץ גננת הינה של מפקחת הגן בלבד.     
 3. שיבוץ סייעות-  נציגות הורים יציגו למנהלת מחלקת גנים ברשות סייעות אשר שהיו מבקשים לשבץ מתוך הצוות הקיים, במידה ושיבוץ זה לא יעלה, יעבירו ההורים בקשה לשם של סייעת אשר אינה במצבת העובדות בעיר אריאל ומנהלת גני ילדים תבחן זאת על פי הנחיות משאבי אנוש עריית אריאל.
  סייעות רפואיות/אישיות ישובצו בהתאם לצורך בהחלטת הרשות.
  החלטה  סופית על שיבוץ סייעת הינה של מנהלת גני ילדים בלבד.    
 4. צוות גן- צוות הגן יכלול גננת מטעם החמ"ד, סייעת בהתאם לתקן ורב גן.
  רב הגן ישובץ 6 ימים בשבוע ע"ח תשלומי הורים. היקף שעות העבודה יתואם ע"י נציגות ההורים והרשות. סך תשלומי הורים לא יעלה על המותר בחוק.
  יובהר כי רב הגן יהיה חלק מצוות החינוכי של הגן בשיתוף הגננת, על ההורים הרושמים לגן תהיה חובה לחתימה על טופס ויתור סודיות.
  הגננת הינה מנהלת הגן בפועל והסמכות הקובעת, חלים עליה כל החובות לניהול הגן על פי דרישות משרד החינוך והרשות.
 5. דמות רוחנית מלווה- דמות רוחנית אשר תלווה את הגן בהתנדבות ותהיה מוסכמת על הרשות הפיקוח וההורים.
  עיקר התפקיד- ניווט בין תכני הלמידה של הגננת לתכני הלמידה של רב הגן.
 6. תכני הוראה- תכני ההוראה נקבעים ע"י משרד החינוך.
  יעדי החמ"ד ויעדי הרשות יתקיימו בגן בהנגשת הפדגוגיה ע"י צוות הגן בתיאום ובליווי המלווה הרוחני. 
 7. תוכנית עבודה- תבנה תוכנית עבודה משותפת של הגננת ורב הגן אשר תהיה מלווה מקצועית ע"י הפיקוח והדמות הרוחנית המלווה.
  אישור תוכנית עבודה השנתית הינה באחריות פיקוח משרד החינוך בלבד.     
 8. רישום לגן
  • קדימות ברישום תהיה לתושבי השכונה ועל בסיס מקום פנוי לשאר הורי העיר.
   לשם הבהרה- האישור על בסיס מקום פנוי תקף לכל שנת לימודים בנפרד, ובכל שנה תבחן  האפשרות לשיבוץ מחדש על בסיס מקום פנוי.
  • שיבוץ לגן יותנה בחתימת טופס וויתור סודיות לרב הגן ולדמות הרוחנית המלווה.
  • ככלל – כניסת בעלי תפקידים/חוגים /פעילויות לגן למעט צוות הגן הקבוע תהיה בתיאום ובהסכמת הפיקוח/הרשות.
  • שיבוץ לגן יתקיים על פי העקרונות המנחים רישום לגני עריה: זמן הרישום, כתובת מגורים, איזון בין בנים לבנות ובין שנתוני גיל, מקרי פרט ייחודיים ועוד... כפי שמפורט באתר העיר.
  • תינתן תקופה בה ניתן להגיש ערעור על השיבוץ .
  • תשלומי הורים ככל שיקבעו אינם פרמטר לקבלת ילדים.

                                                                              
ארז אמבר- מנהל אגף החינוך
ליאת חכים- מנהלת גני ילדים
פנינה מור יוסף- מפקחת גנים חמ"ד אריאל
איילת שליסל- יו"ר הנהגת הורי גנים חמ"ד