​​​​רקע

 • האגף לקידום עסקים ואכיפה אמון על שיפור פני המרחב הציבורי בעיר, תוך הקפדה על מראה אסתטי, שמירת איכות הסביבה ודאגה לרווחת התושבים באמצעות:
 • ​מתן מענה מקצועי לתושבים ולבעלי העסקים .
 • טיפול בנושאי השילוט.
 • מימוש "שפת הרחוב" העירונית - בכל הנדבכים.

תחומי הפעילות העיקריים 

 • תכנון, התקנה ואחזקת שילוט הרחובות.
 • הנחיות וייעוץ לבעלי עסקים בנושאי עיצוב שלטים, חלונות ראווה וסוככים.
 • סיוע וייעוץ לגורמי העירייה בנושאי שילוט.
 • אכיפת חוק העזר העירוני לשילוט. 
 • גביית אגרת שילוט שנתית.
 • אחריות על לוחות מודעות עירוניים המוצבים ברחבי העיר

שילוט

אחד הגורמים העיקריים המשפיעים על חזות הרחוב הינו השילוט, ובכלל זה השילוט המסחרי. בהתאם לכך, נקבעו קריטריונים אחידים ואיכותיים להתקנת שילוט זה, הלוקחים בחשבון את צרכי העסקים, מחד, והאסתטיקה העירונית, מאידך.

חוק העזר לשילוט אריאל ( מודעות ושילוט) תשע"ה-2015 נותן ביטוי לדגשים הבאים :

 • הכרזה על רחוב או חלק ממנו כעל אזור שילוט מיוחד.
 • הסרת שילוט שאינו עומד בקריטריונים. 
 • הסרת שילוט לחייבי תשלום.
 • גביית הוצאות ביצוע בגין הסרת שלטים.
 • שמירה על האינטרס הציבורי בתחום איכות הסביבה.
 • חזות נאה ואסתטית של המרחב הציבורי.