בהתאם להערכת המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף יפתחו המקלטים הציבוריים על ידי נציגי האגף.

רשימת מקלטים ציבוריים
כתובת סוג   שטח
המקלט
[מ"ר]
כמות
לקליטת
אוכלוסיה
רחוב העבודה 3 עילי - נגיש 25 20
רחוב המלאכה 7 תת קרקעי 25 20
רחוב המלאכה 3 תת קרקעי 25 20
רחוב משעול הזית  1 תת קרקעי 25 20
רחוב משעול הזית 7 תת קרקעי 25 20
רחוב הנחשונים 57  תת קרקעי 80 64
רחוב הנחשונים 16 עילי 81 65
רחוב הדקל 25 עילי 81 65
רחוב הדקל 37 עילי 81 65
רחוב הדקל 72 עילי 81 65
רחוב האלון 9 עילי 81 65
רחוב הארז 1 עילי 48 38
רחוב השקמה 1 עילי 63 50
רחוב השקמה 4 עילי 149 119
רחוב השקמה 8 עילי 149 119
רחוב הסביונים 9 תת קרקעי 89 71
רחוב גנים 4 תת קרקעי 89 71
רחוב גנים 7 עילי 40 32
רחוב גנים 23 עילי 50 40
רחוב גנים 41 עילי 50 40
רחוב גנים 61 עילי 40 32
דרך הציונות 14 עילי 36 29
דרך הציונות 18 עילי 36 29
רחוב צה"ל 8 עילי 60 48
רחוב צה"ל 12 עילי 60 48
רחוב ששת הימים 16 עילי 72 58
רחוב הנגב 60 עילי 52 42