יסודי

שם בית הספר

מנהל/ת

כתובת

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

אתר אינטרנט

אור זבולון חמ"ד

דניאלה ינאי 

רחוב דרך אפרתה 25

03-9365194

03-9368468

or-zevulun@ariel.muni.il 

קישור לאתר האינטרנט של אור זבולון

מילקן

רועי אביב

רחוב צה"ל 18

03-9364396

03-9067179

milken@ariel.muni.il

 

נחשונים

איריס ורד

רחוב מוריה 20

03-9364064

03-9367329

nachshonim@ariel.muni.il

קישור לאתר האינטרנט של נחשונים

עליזה בגין

שלומית בן ישי

רחוב הפסגה 12

03-9366161

03-9368898

abegin@ariel.muni.il

קישור לאתר האינטרנט של עליזה בגין

 

על יסודי

קריית חינוך אורט יובלי אריאל - מנהלת: אביגייל סמין

שם בית הספר

מנהל/ת

כתובת

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

קריית חינוך אורט יובלי אריאל - חטיבת ביניים

ענת ברמלי ראובני

דרך אפרתה 28 אריאל

03-9366481

03-9067170

school@ariel.ort.org.il

קריית חינוך אורט יובלי אריאל - חטיבת ביניים

נתנאל אוזן

רחוב הפסגה 2

03-9366481

03-9366739

school@ariel.ort.org.il

 

מוכר שאינו רשמי

שם בית הספר

מנהל/ת

כתובת

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

תלמוד תורה נווה אריאל (בנים)

עמירם סבן

רחוב השומרון 35

03-9060948

03-9060978

office@neveariel.org

בית ספר נווה אריאל (בנות)

אפרת שרשבסקי

רחוב השומרון 35

03-6059679

03-3730194

Office.b@neveariel.org