עיריית אריאל ממשיכה לדאוג לזוגות הצעירים בעיר ומקצה מספר יחידות דיור במתחם האשקוביות הממוקם ברובע א' בעיר.

לטובת הדיירים יחידות דיור בשני גדלים אשר יושכרו במחירים נוחים:

  • 2000 ₪ לאשקובית 47 מ"ר (3 חדרים)
  • 1500 ₪ לאשקובית 35 מ"ר (2 חדרים)

 
זוגות ומשפחות אשר עומדים בקריטריונים ובתנאי הסף מוזמנים להגיש בקשה (מצ"ב טפסים)
 
ועדה מקצועית בראשות מנכ"ל העירייה, שלמה רואימי תדון בבקשות.
דירוג הבקשות ייערך על פי הניקוד המופיע בקריטריונים 
 
את הבקשות יש להגיש לאבי אפינגר, מנהל מחלקת נכסים וביטוחי הרשות
דואר: מחלקת גזברות, רחוב יהודה 5, אריאל.
טלפון 03-9061680 .
דוא"ל   Avie@ariel.muni.il