• אנגל ברוך
  • מיקי לוי
  • נאור מליחי
  • אליזבט קריצ'בסקי
  • אוראל חלא

חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג- 2013