הרשות לביטחון קהילתי - היא תכנית ממשלתית הפועלת באמצעות המשרד לביטחון פנים. הרשות המקומית, היא המפעילה את התכניות השונות למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול.

הרשות מהווה גורם מקצועי מוביל במדינת ישראל למניעת אלימות, עבריינות התנהגות אנטי חברתית, ושימוש בסמים ואלכוהול באמצעות הסברה ומעורבות חינוכית התנדבותית מהקהילה אל הקהילה.

בין הפעילויות השונות שמפעילה הרשות לביטחון קהילתי באריאל:

  • סיירת "מאירים ת'לילה"
  • סדנאות והרצאות לקהילה
  • מועדון פתוח בבית הנוער
  • מדריכי מוגנות בבתי הספר
  • זולות נוער בחופש הגודל

לפרטים נוספים:

אסתר שימשילשוילי
מנהלת הרשות לביטחון קהילתי