קישור למפה

  1. דרך הנחשונים פינת הירדן
  2. רחוב הוורדים (סוף הרחוב)
  3. דרך הנחשונים פינת הדקל
  4. דרך הציונות (ליד המיני גולף)
  5. דרך אפרתה (בביה"ס חט"ב היובל  מתקני מתח)
  6. רחוב יפה נוף 9
  7. דרך רון נחמן