מנכ"ל העירייה - שלמה רואימיתפקיד מנכ"ל העירייה קבוע בחוק ומרכז חלק נכבד ממטלות ניהול העיר וכזרוע הביצועית מול דרגים שונים בעירייה, מתאם את עבודת אגפי העירייה השונים וכלל עובדי העירייה. 

המנכ"ל מטפל מקצועית ומנהלית בנושאים הקשורים לסגני ראש עיר וחברי המועצה וההנהלה הבכירה וכן אחראי על כל הנושאים הקשורים לניהול ישיבות המועצה. 

אחד מתחומי האחריות החשובים של מנכ"ל העירייה הוא גיבוש התקציב השנתי עם גזבר העירייה ובשיתוף מנהלי האגפים, תוך קביעת סדרי עדיפויות בהתאם למדיניות העירונית המותוות על ידי ראש הרשות, התייעלות וחסכון וקידום תכנון רב שנתי ותוכניות עבודה על ידי הצבת יעדים בתחומים שונים ברשות.

לשכת המנכ"ל אחראית על ריכוז מידע עירוני ופיקוח על עבודת מטה מסודרת תוך לווי וסיוע מקצועי לאגפי העירייה בגיבוש תשובה ותכנון אסטרטגי לשיפור היעילות הארגונית ומתן שירות איכותי לתושבים בעת שגרה ובעת חירום.
המנכ"ל אחראי על הוצאה לפועל של המלצות מבקר העירייה, מבקר המדינה, משרד הפנים וכדו`. תיקון ליקויים דו"ח מבקר המדינה ומבקר משרד הפנים. 

כאדם הבכיר בין עובדי העירייה אמון המנכ"ל גם על נושא הגיבוש והובלת תכניות בתחום משאבי אנוש, פיתוח ההון האנושי באמצעות סדנאות והכשרות לעובדים ועבודה משותפת עם ועד העובדים, להתנהלות כללית בעירייה.

לשכת מנכ"ל

טלפון: 03-9061604

פקס: 03-9061855

דוא"ל: citymanager@ariel.muni.il

כתובת:
רחוב יהודה 5

שעות קבלת קהל:
בתיאום מראש

שעות מענה טלפוני:
כל יום בין השעות 08:00 - 16:30

לשכת מנכ"ל
שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
שלמה רואימי מנכ"ל העירייה 03-9061604 sroimi@ariel.muni.il
שוש שמיר עוזרת מנכ"ל 03-9061823 sshamir@ariel.muni.il
מגי הלפרין מזכירה 03-9061604 magih@ariel.muni.il
חני בריקמן מבקרת העירייה, ממונה תלונות ציבור 03-9061695 chanib@ariel.muni.il