(לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998)

באמצעות שירות זה ניתן להגיש בקשת חופש מידע לעיריית אריאל.
יש למלא את כל הפרטים המתייחסים לבקשתך.
נא לשים לב שהפרטים המוזנים מתחת לפרטים אישיים מתייחסים למבקשי המידע בפועל ולאו דווקא לגורם שעבורו נדרש המידע.
לדוגמה: אם מתבקש מידע עבור גורם אחר, הפרטים של מבקשי המידע יירשמו תחת הכותרת פרטים אישיים ופרטים אודות הגורם עבורו נדרש המידע יירשמו מתחת לפרטי הגורם המיוצג.
לאחר שליחת הטופס תתקבל בתיבת הדואר האלקטרוני שלך הודעה ובה פרטים אודות הבקשה ומספר הפניה לצורכי מעקב.

סוג המידע המבוקש

הבקשה לקבלת מידע הינה:
הבקשה לקבלת מידע הינה: (חובה) שדה חובה

פרטים אישיים

כתובת

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר? (חובה) שדה חובה

פרטי הבקשה

חובה להזין תיאור בקשה או לחילופין לצרף קובץ
חובה להזין תיאור בקשה או לחילופין לצרף קובץ
תשלום אגרת בקשה
תשלום אגרת בקשה (חובה) שדה חובה