תנועות נוער

מספר עמותה שם עמותה סכום שנתי
580040343 תנועת בני עקיבא בישראל  126,347.00
580038685 תנועת הנוער הלאומי-בית"ר    50,581.00
580028454 הצופים    57,072.00

ספורט

מספר עמותה שם עמותה סכום שנתי
580466613 מועדון מכבי התעמלות אומנותית    55,816.00
580589851 לקידום הספורט וחינוך באריאל -כדורגל דשא  247,937.00
580589851 לקידום הספורט וחינוך באריאל -קט רגל אולמות    40,331.00
580096121  הפועל אריאל -כדורסל    40,130.00
580636819 עלה אריאל-כדועף    39,602.00

חברה וקהילה

מספר עמותה שם עמותה סכום שנתי
580054039  אוו יו ישראל     27,000.00
580503233 עמותת יחד באריאל      9,000.00
580004307 הועד למען החייל    25,000.00
580392702 פעמונים-ארגון חסד      9,000.00
580465979 איחוד הצלה ישראל      9,000.00
580263598 ארגון נוער דוד אדום    10,000.00
580030104 יד שרה    17,000.00
580624591 תאטרון לחישה    12,000.00
580404077 בית הזיכרון לשואה ולגבורה    22,000.00

מורשת ישראל וערכי דת

מספר עמותה שם עמותה סכום שנתי
580427920 מוסדות חב"ד באריאל    17,169.00
580149672 היכל יוסף אריאל     13,000.00
580220911 שבות אריאל    15,812.00
580201697 בית כנסת אחוות אחים    17,169.00
580198927 בית כנסת תפארת אריאל    17,169.00
580414852 אביר יעקב    14,169.00
580202216 הרמב"ם    14,169.00
580216596 יהושוע בן נון    17,169.00

 

מספר עמותה שם עמותה סכום שנתי
580311173 מו"פ אזורי מזרי יו"ש  ובקעת הירדן    10,000.00