תשלומים מקוונים על שירותים וטרינריים

על פי תקנות הכלבת (חיסון), התשס"ה-2005, חלה חובה לחיסון נגד מחלת הכלבת  וסימון הכלב בשבב  על כל כלב מגיל 3 חודשים. על החיסון יש לחזור מידי שנה. 
בשירות הווטרינרי העירוני מתבצעים חיסוני כלבת.

כלב שאינו מסורס/מעוקר

  • סכום האגרה בעד הנפקת רישיון לאחזקת כלב שאינו מסורס/מעוקר יעמוד על 350 ₪
  • בעד חיסון כלבת ישולמו 30 ₪.
  • סה"כ עבור חיסון כלבת ורישיון אחזקה לכלב שאינו מעוקר/מסורס ישלם בעליו סכום של 380 ₪.

כלב מסורס/מעוקר

  • סכום האגרה עבור רישיון אחזקה לכלב מסורס/מעוקר יעמוד על 38 ₪
  • 15 ש"ח עבור חיסון
  • סה"כ ישלם בעליו של כלב מסורס/מעוקר עבור חיסון כלבת ורישיון סכום שנתי של 53 ₪

פטור מהסכום הנוסף של 305 ש"ח, יינתן לאחר מילוי בקשה ואישור  הפטור  במקרים הבאים:

  • פטור עקב גיל הכלב – כלב שגילו פחות מ-6 חודשים  או כלב שגילו מעל 8 שנים.
  • פטור עקב מצב בריאותי
  • פטור עקב היות הכלב טהור גזע.

כלב שאושר לו פטור זמני/קבוע ישלם עבור רישיון וחיסון כלבת 68 שח.

הפטור יאושר רק לאחר מילוי בקשה והצגת מסמכים נדרשים  עפ"י "נוהל פטור מתשלום אגרה מוגדלת 2013 ולאחר אישור הווטרינר העירוני".

התעריפים השונים מתעדכנים מעת לעת !

תשלומים מקוונים על שירותים וטרינריים

להזכירכם! 

החוק מחייב בעל כלב לחסנו נגד מחלת הכלבת אחת לשנה וזאת החל מגיל 3 חודשים .
כמו כן עליו לדאוג לסימונו בשבב אלקטרוני ולהוציא לו רישיון אחזקה שנתי.


בכבוד רב
דר' יובל אדר
מנהל שירות הווטרינרי