טופס בקשה להסעות עבור החינוך המיוחד

הסעות לתלמידי החינוך המיוחד

עיריית אריאל מפעילה מערך הסעות תלמידים למסגרות החינוך המיוחד, בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.

ההסעות מתבצעות על-ידי 5 חברות בעלות וותק רב, אשר מעסיקות קציני בטיחות רכב על-פי חוק.

הסעה ניתנת לתלמידי החינוך המיוחד אשר לומדים בבתי ספר העונים על צרכיהם הייחודיים.

ההסעות מתקיימות במתכונת יום-יומית, בהתאם למערכת השעות הרשמיות של מוסדות החינוך.

לחץ כאן לפרטים נוספים מאתר משרד החינוך, ומחוזרי מנכ"ל בנושא הסעות

מקרים חריגים בהסעות ובקשות מיוחדות

הבקשות מופנות לוועדת הסעות מרכזית. דיוניה מרכזים את כל הבקשות מכל הרשויות הארץ.

הועדה מתכנסת בזמנים לא קבועים ובערך אחת לחודש. משתתפים בה נציגי משרד החינוך ונציגי משרד האוצר.

העירייה מכינה פניה לוועדה, אליה מצורפים:

  • מסמכים רפואיים (במידה ונדרש, ורק מסמכי בית חולים ולא רופא משפחה).
  • מכתב המלצה ממחלקת החינוך והסברים מפורטים לגבי מהות הבקשה.

הועדה דנה בכל מקרה לגופו ותשובה ניתנת בכתב. כל התהליך ועד קבלת התשובה נמשך כחודשיים.

לכל תושב פתוחה הדרך לערעורים.

למי עלי להודיע על שינויים?

לנהג ההסעות שמגיע מידי בוקר אליכם.

במקרים בהם יש מלווה בהסעה יש להודיע למלווה.

באין מענה יש להודיע לרכזת ההסעות.

במידה ותלמיד אינו נוסע ביום מסוים, מכל סיבה, יש לעדכן את המלווה הקבוע בהסעה/את הנהג כדי למנוע עיכובים מיותרים לתלמידים האחרים הנוסעים באותה ההסעה.  במצב בו תלמיד נוסע לבד בהסעה וככל שידוע ייעדר ולא ייסע ללימודים נא לעדכן את רכזת ההסעות לשם ביטול ההסעה.

על כל שינוי אחר הרלוונטי להסעה יש לעדכן את רכזת ההסעות במייל.

במידה ולא נקבל עדכון מפורט לא נוכל להבטיח טיפול בבקשה.

איסוף ופיזור

בכל בוקר על התלמיד להמתין להסעה בשעה ובמקום שנקבעו לו. 

על-מנת למנוע איחורים למוסדות החינוך, הונחו הנהגים שלא להמתין לתלמידים מאחרים. תלמיד שהחמיץ את ההסעה, באחריות הוריו להסיעו לבית-הספר. בפיזור, חל איסור מוחלט להוריד תלמיד שלא בביתו!

הנחיות כללי התנהגות בהסעה

חובתנו לדאוג לנסיעה בטוחה לכלל הנוסעים ברכב

  • על התלמיד להיות יישוב וחגור במהלך כל הנסיעה.
  • על התלמיד להיות קשוב להנחיות המלווה / הנהג.
  • חל איסור מוחלט לנהוג באלימות מכל סוג שהוא במהלך הנסיעה.
  • יש להאזין למוסיקה עם אוזניות בלבד!
  • יש לשמור על שלמות הרכוש ברכב.
  • חל איסור מוחלט לשתף בנסיעה חבר מבית-הספר שאינו שייך לרשות ו/או להסעה.

תלמיד שיורחק מההסעה בשל התנהגותו, יוסע לבית-הספר על-ידי הוריו. על כל התנהגות חורגת נגיב בחומרה.

ליווי בהסעות

מלווים בהסעות הינם מלווים של ילדי צרכים מיוחדים (חינוך / רווחה), מלווים את התלמידים מהרגע שהם עולים להסעה אל המוסד החינוכי ובחזרה, הזכאות למלווה נקבעת ע"פ נהלי משרד החינוך.

ארגון הסעה לתלמיד בחינוך מיוחד

רכזת החינוך המיוחד מעבירה לרכזת ההסעות את שיבוץ המוסד החינוכי של התלמיד.

במהלך חודשים יולי-אוגוסט נבנים מסלולי הנסיעה, תוך התחשבות בצרכי התלמידים ובכפוף לכללים של משרד החינוך. המסלולים המתוכננים מועברים לאישור משרד החינוך.

בהתאם להנחיות, מסלולים של רשויות סמוכות משולבים יחד.

במחצית חודש אוגוסט אנו מתקשרים לכל התלמידים החדשים (כולל תלמידים שעברו למוסד חינוכי חדש) ומעדכנים את ההורים איזו חברת הסעות תסיע את ילדם לאורך השנה.

במקביל, חברת ההסעות מקבלת מאיתנו את פרטי התלמיד, כולל – שם, כתובת ומספר טלפון. (חברת ההסעות היא זו שמשבצת את הנהגים למסלולי ההסעה).

יום/יומיים לפני תחילת שנת הלימודים הנהגים יוצרים קשר עם ההורים לתיאום כתובת מדויקת ועדכון שעת האיסוף.

הורים שמקבלים מבתי הספר שעת סיום של הלימודים מתבקשים להעביר את הנתונים לרכזת ההסעות את המידע.)

קווי התלמידים של חברת תנופה: תחבורה ציבורית

לבתי הספר היסודיים מופעלים קווי תלמידים. יש להתעדכן ב-Moovit על הקו המגיע למוסד של ילדיכם. שעות הקווים מתואמות לפי שעות הפעילות של בתי הספר.

להלן שעות קווי התלמידים:

קווים 960, 961,963,964
בימים א, ב, ד ,ה בשעה 14:35 
ביום ג' בשעה 12:50
ביום ו' בשעה 11:35 

על כל בעיה, יש להעביר פנייה לתלונות הציבור של משרד התחבורה או לכתובת המייל המצורפת כאן.

פרטי קשר: ליז מרדכי לוי רכזת הסעות ורישום תלמידים

טלפון: 03-9061650

דוא"ל: hasaot@ariel.muni.il