על פי הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, רשויות מחויבות באבטחת הזדהות.  
על מנת לבצע רישום בקלות וביעילות, יש להצטייד במספר תעודת זהות הורה ותעודת זהות של הילד/ה. 
באם המערכת לא תאפשר ביצוע רישום, (במידה ובמרשם האוכלוסין הכתובת אינה מעודכנת) יש לשלוח למחלקת גני הילדים בקשה לעדכון פרטים - צילום תעודת זהות כולל ספח בציון מספר טלפון נייד למייל: ganim@ariel.muni.il. אישור עדכון פרטים לביצוע רישום יישלח להורים בתום הבדיקה והעדכון.

מועדי הרישום

הרישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ד  החל מיום שני, א׳ בשבט התשפ״ג, 23/01/2023 בשעה 7:00 בבוקר ועד יום ראשון, כ״א בשבט התשפ״ג , 12/02/2023 בחצות.

גילאי הרישום

חייבי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

שלב לימודי

מתאריך

עד תאריך

גילאי 3

1/1/2020 ד' בטבת התש"פ

31/12/2020 ט"ז בטבת התשפ"א

גילאי 4

1/1/2019 כ"ד בטבת התשע"ט

31/12/2019 ג' בטבת התש"פ

גילאי 5

1/1/2018 י"ד בטבת התשע"ח

31/12/2018 כ"ג בטבת התשע"ט

כיתה א

1/1/2017 ג' בטבת התשע"ז

31/12/2017 י"ג בטבת התשע"ח

 

חריגי גיל

עפ"י החלטת משרד החינוך לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. לפיכך תלמידי שנתון 2021 אינם זכאים לרישום.

תהליך הרישום

הנכם מתבקשים לבצע את הרישום במועד הנדרש, על-מנת שנוכל להיערך בהתאם לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד.

רישום בזמן עפ"י הנהלים המפורטים יקנה סיכוי מיטבי בשיבוץ הסופי לגן אותו ביקשתם. כל ילד/ה הנמצא כיום בגן עירייה חייב ברישום מחדש.

יש להיכנס לאתר ולהקליד בשדות המתאימים את ת"ז של הילד ות"ז הורה, אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל טלפון ודוא"ל של שני ההורים.

בסיום תהליך הרישום, יש לוודא כי ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה, " תופיע.

עם גמר תהליך הרישום יתקבל אישור לדוא"ל אשר הקלדתם באתר הרישום.

הרישום באתר מותנה בהעברת הוראת קבע חתומה או מסירת פרטי אשראי במועד הרישום, לצורך גביה חודשית.

תושבים המתקשים בהליך ההרשמה המקוונת, מוזמנים לפנות למחלקת גני הילדים לצורך קבלת עזרה.

לתשומת לבכם: הרישום דרך אתר האינטרנט אפשרי רק אם הכתובת במשרד האוכלוסין מעודכנת בשתי תעודות הזהות של ההורים.

הרישום יתבצע דרך האתר העירוני בלבד בתקופת הרישום

קישור לאתר הרישום

רישום תלמידים חדשים בעיר ושינוי כתובת מגורים בתוך העיר

תושבים חדשים או תושבים אשר עברו דירה בתוך העיר יפנו למחלקת גני הילדים בדואר אלקטרוני: ganim@ariel.muni.il או בטלפון: 03-9061649

בעת הפניה נא הצטיידו במסמכים הבאים:

 • טופס ביטול רישום בעיר מגוריכם הקודמת.- במקרה של תושבים חדשים בלבד
 • תעודות זהות של שני ההורים ובהן כתובת מעודכנת.
 • חוזה דירה ו/או שובר תשלום ארנונה.

כתובת התלמיד המעודכנת במערכת הרישום היא בהתאם לנתוני משרד הפנים ולכן, באחריות ההורים לוודא כי בעת הרישום הכתובת עדכנית.

הנחיות רישום למשפחות שבראשן הורה עצמאי (גרוש, פרוד, יחידני)

עיריית אריאל, תוך עמידה בתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 לטובתו ורווחתו של הילד, תפעל עפ"י החוק של הורות משותפת. עם זאת, חובתו של הורה הקטין, אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרושם של ילדו הקטין, לעדכן במשרד הפנים כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

להלן הליך הרישום להורים עצמאיים:

יש לרשום את הילד במערכת הרישום האינטרנטית ע״י אחד ההורים.

במהלך תהליך הרישום, תתבקשו לפתוח  קישור לטופס הצהרה להורים עצמאיים  שמטרתו קבלת הסכמתו של ההורה הנוסף.

יש להדפיס את  טופס התצהיר , למלא אותו, לחתום ולהחתים את ההורה הנוסף.

לסרוק את התצהיר החתום ולשלוח אלינו בצרוף ת"ז של שני ההורים כולל ספח פתוח  למייל גנים: ganim@ariel.muni.il:

את טופס התצהיר ניתן למצוא גם באתר העירייה:  קישור לטופס התצהיר להורים עצמאיים

ילדים עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל

הורים לילדים עם צרכים רפואיים ייחודיים, המחייבים התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים (כגון ליווי של סייעת רפואית/אישית), מתבקשים לפנות לאגף החינוך.

אל הבקשה לקבלת סיוע יש לצרף:

 • חוות דעת רפואית עדכנית, מרופא מקצועי מטפל ( לא רופא ילדים), המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.
 • תאריך חוות הדעת הרפואית-לא יותר משישה חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה.
 • במקרים של בקשה לטיפול פולשני-חוות דעת תפקודית.

את הבקשה יש להגיש עד ל 1.5.2023

מידע נוסף על הגשת הבקשות וזכאות ניתן לקרא בקישור הבא : זכאות לסייעת אישית / רפואית

גני חינוך מיוחד

באריאל פועלים 10 גני חינוך מיוחד, המיועדים לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

צוות הגן כולל: גננת חינוך מיוחד, סייעות ומטפלים פרא-רפואיים בהתאם לתקנים של משרד החינוך.

ילדים אשר לומדים בגני חינוך מיוחד, הינם ילדים אשר עברו וועדת איפיון וזכאות , תשובות הוועדה נשלחות להורים.

וועדות איפיון וזכאות מתקיימות החל מחודש ינואר, בהפניית הצוות החינוכי או ההורים ומסתיימות בחודש מאי. תאריך אחרון להגשת חומרים לצורך דיון בוועדת איפיון וזכאות היינו 30/3/23.

ילדים חדשים במערכת, בעלי צרכים מיוחדים אשר אובחנו, מוזמנים לפנות להתייעצות במחלקת גנים או/ו רכזת וועדות הגברת טובה שרמן.

טובה שרמן
רכזת חינוך מיוחד
 • ילדים ממשיכים אינם מחויבים ברישום מחדש
 • ילדים חדשים אשר טרם נקבעה זכאותם – יש להירשם לגנים כרגיל, במידה ותקבע זכאות בוועדה אנו נעביר את בקשת הרישום.

השיבוץ לגני החינוך המיוחד מתקיים בחודשי הקיץ ע"י וועדת שיבוץ של  הרשות ומשרד החינוך.

שיבוץ לגן עירוני

מחלקת גני-הילדים עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם. יחד עם זאת נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.
הרכב גן-הילדים לרוב דו-גילאי דהיינו, כיתת גן לגילאי 5 עם גילאי 4 או לחילופין כיתת גן לגילאי 4 עם גילאי 3.
תתכן כיתת גן חד-גילאית. שינויים בהרכב גילאי הגן יהיו בהתאם למספר הנרשמים בפועל.

הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד לפי עדיפות בקשת ההורה. יחד עם זאת, אין הרשות מחויבת לשבצו במוסד המועדף לרבות ציון הקריטריונים שפורטו כאן.

קריטריונים לשיבוץ

 • ילד השוהה שנה שניה בגן ונרשם בתאריכי הרישום בלבד.
 • קרבת מקום מגורים לגן.
 • ביצוע רישום בתקופת הרישום.
 • הרכב קבוצת הגיל – איזון בין בנים לבנות, איזון בין שנתוני הגיל ושיקולים פדגוגיים נוספים.
 • סיבות רפואיות חריגות של הילד/ה או מבני משפחתו, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.
 • זמן ושעת הרישום.

רישום לצהרון אינו פרמטר לשיבוץ

שיבוצים יפורסמו באתר העירוני במהלך חודש יולי 2022 הודעות יצאו על כך בסמוך למועד 

הנחיות להגשת ערעורים

עם קבלת השיבוץ באתר העירוני יצורפו הנחיות להגשת בקשות העברה.

הערעור יידון בין היתר בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • הגשת ערעור במועדו.
 • אזור רישום.
 • גיל הילד/ה.
 • סיבות רפואיות חריגות.

וזאת על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש בלבד

עם סיום הטיפול בבקשת הערעור, תוכלו להתעדכן באתר העירוני במענה לפנייתכם. נא לוודא בעת הרישום כי הטלפון הסלולארי מעודכן.
תשובות לערעורים יינתנו במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2023.

רישום לצהרונים

הצהרונים העירוניים בגני הילדים מופעלים ע"י החברה העירונית גוונים אריאל, ומספקים בית, מכיל  חינוכי ובטוח לילדים.

קישור למידע בנושא הרישום לצהרונים באתר חברת גוונים 

השיבוצים הסופיים יהיו לאחר קבלת השיבוץ ממחלקת גני הילדים באריאל.

ריכוז הטפסים

שימו לב

ע"פ הנחיות משרד החינוך, רישום כוזב הינו עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריו/ה הקבוע של בנכם/בתכם, תביא לביטול הרישום ולמיצוי הדרכים החוקיות. על מנת למנוע אי נעימות נבקשכם לעדכן את כתובת התלמיד בתעודת הזהות וברישומי הארנונה.

ט.ל.ח