​​​הנחיות וקריטריונים להצבת שילוט באזור התעשייה

קריטריונים להצבת שילוט באזורי התעשייה .

גידור מגרשים ריקים – כשאין גדר

 • הן הגדר והן השילוט שיותקן עליה - טעונים היתר בניה כחוק.
 • הגדר תהא עשויה איסכורית, או חומר אחר בצבע אחיד מבחינה חזותית.
 • גובה הגדר יהיה אחיד מינימום 2 מטר, מקסימום  3 מטר, לאורך כל הגדר, ומפני הקרקע, ובמקטעים בהם יש שיפוע בכביש, יש להתקין הגדר בקטעים אילו עד 3 מ' גובה, בהסטה עפ"י השיפוע.
 • צבע הגדר בחזית הפונה לשטח הרחוב ו/או לכל שטח ציבורי אחר יהיה בגוון ניטרלי ​בהיר.

תקני פרסום על גבי גדרות קיימות

 • כל גדר שאינה עשויה איסכורית, תוצג לאישור מקדים של אגף הנדסה.
 • מידות הגדר - כמפורט בסעיף 1 לעיל.
 • בתכנון הצבת שילוט/ מתקן פרסום על גדר קיימת, יש להגיש בקשה להיתר בניה כחוק, באגף ההנדסה בעיריית אריאל ולאחר בירור ראשוני אודות השילוט המבוקש באגף לקידום עסקים ואכיפה..
 • לא תותר הצבת/התקנת מתקני פרסום על מתקן נפרד/עצמאי.

שילוט על הגידור

 •  כל השלטים על הגדר יהיו בגודל אחיד, באחת משתי החלופות בלבד:
  • שלטים בגודל2*6 מ"ר.
  • שלטים  בגודל3*4 מ"ר.
 •  מסגרת השילוט תוצב כך:
  • ​בחלופה א' יושאר רווח של 20 ס"מ, מעל מסגרת השלט ועד לקו העליון של הגדר.
  • ​בחלופה ב' יבלוט השלט 50 ס"מ מעל הקו העליון של הגדר.
 • ​​מרחק ההצבה בין השלטים, לא יקטן ממידת רוחב השלט (הקטן מבניהם).
 • במידה ובמיקום השלט (המתוכנן) לא יוצב מתקן פרסום, יש לשמור על רקע הגדר הריק,​ כשהוא צבוע, או לחילופין יש להתקין בתוך מסגרת השילוט פלקט צבעוני בגוון אחיד.

בקשה להיתר שילוט​

 • ​בכל בקשה להקמת גדר/מתקני פרסום, יש לבצע פניה ראשונית לאגף קידום עסקים ואכיפה כדי שהבקשה תיבחן בהקשר הנחיות השילוט בעיר.
 •  במסגרת הבקשה, יש להעביר לאגף קידום עסקים ואכיפה, הדמיה של הגידור + מתקני הפרסום ותיעוד מצולם ועדכני של הגדרות ומיקומם הצפוי של השלטים.
 •  לאחר בדיקת הבקשה ע"י לאגף קידום עסקים ואכיפה, תוגש בקשה להיתר בנייה באגף  ההנדסה.
 •  לאחר קבלת היתר בניה ו/או הודעת פטור מהיתר בניה - יש להביא הבקשה לאישור סופי של האגף לקידום עסקים ואכיפה.