רישום מקוון למאגר יועצים וספקים של החברה הכלכלית אריאל

לוגו של החברה הכלכלית

נוהל רישום מאגר יועצים של החברה הכלכלית לאריאל ואופן הפעלתו

יצירת קשר

כתובת המשרד: משעול א' 5, אריאל, 40700
טלפון: 03-9068833, 03-9068836
פקס: 03-9068834
מייל: eca@arielec.co.il

אודות

החברה הכלכלית לאריאל בע"מ (חכ"ל), הוקמה בשנת 1989 כחברה פרטית בבעלות עירית אריאל. החברה הינה הזרוע הביצועית-מקצועית של העירייה למימוש מדיניותה ולמינוף מחויבויותיה להעלאת רמת הפעילות הכלכלית ואיכות החיים של תושבי אריאל והסביבה.
 
ניהול החברה מתבצע באמצעות הדירקטוריון המגדיר את מדיניות החברה ומתווה את קווי המתאר שלה.  דירקטוריון החברה מונה 9 חברים ומורכב מנציגי מועצת העירייה, מנהלי העירייה ונציגי ציבור נוספים.
בפועל, מתבצעת העבודה באמצעות מנכ"ל ובעלי התפקידים בחברה ובליווי צמוד של ראש העיר שהוא יו"ר הדירקטוריון של החברה.


החברה פועלת על בסיס עסקי, בעלת מדדי הצלחה כלכליים ויעדים מוגדרים, וככזו מהווה משאב חשוב לפיתוח אורבני וליזמות באריאל.

מטרות ותחומי פעילות של החברה

 • יזום, תכנון, ניהול, שווק פרויקטים עירוניים, הנדסיים כלכליים, שמימושם אמור להתבצע במימון משקיעים פרטיים, תרומות ו/או במימון החברה.
 • ביצוע עסקאות משותפות עם יזמים פרטיים וציבוריים.
 • פיתוח שכונות חדשות בתאום עם תוכניות פיתוח העיר.
 • משימות עירוניות שוטפות שונות.

פרויקטים שבוצעו

 • הקמת מרכז ספורט ונופש אריאל (בעלות של כ- 30 מיליון ש"ח)
 • פיתוח אזור תעשיה אריאל מערב
 • פיתוח תשתיות ברחבי העיר

בעלי תפקידים בחברה

 • מנכ"ל החברה :   רועי מוסט
 • רואה חשבון: רו"ח מוטי משיח
 • הנהלת חשבונות: לימור סוויסה
 • יועץ משפטי: עו"ד ישעיהו אתגר
 • מהנדס החברה: החברה משתמשת בשרותיהם של משרדי מהנדסים חיצוניים
 • עובדי מנהלת החברה: ליאורה חיים, לימור סוויסה, טירן מקטובי, רועי מוראד, מרדכי (מוטי) לנציאנו.

חברי הדירקטוריון

 • אליהו שבירו, ראש עיריית אריאל ויושב ראש הדירקטוריון
 • יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר, חבר מועצה
 • אלכס ירמולינסקי, חבר מועצה
 • דינה שליט, נציגת ציבור
 • עו"ד יונתן עוז, נציג ציבור
 • ויקטוריה יופה, נציגת ציבור
 • שלמה רואימי, מנכ"ל העירייה ומ"מ יושב ראש הדירקטוריון.
 • שלמה בנימין, גזבר העירייה