הבוטיק החברתי קהילתי הינו מיזם קהילתי של האגף לשירותים חברתיים שמטרתו לסייע לכלל תושבי העיר בדגש על משפחות ויחידים הנמצאים במצב כלכלי קשה.

הבוטיק מופעל בהתנדבות על ידי גימלאי העיר.

בנוסף הבוטיק משמש לפעילויות וסדנאות של פורום נשים קהילה בעיר לטובת כל נשות אריאל.

שעות פתיחה של הבוטיק החברתי:

  • יום א' בין השעות 11:00 - 13:00
  • יום ב' בין השעות 11:00 - 13:00
  • יום ג' בין השעות 16:00 - 19:00
  • יום ד' בין השעות 11:00 - 13:00
  • יום ה' בין השעות 16:00 - 19:00