להלן תמצית ממצאי את הדוחות המלאים ניתן לקבל באמצעות פניה למבקרת העירייה במייל:  chanib@ariel.muni.il