סימון חניה לרכב נכה ליד הבית

רקע כללי:

מטרת החוק הינה להקצות ולסמן חניות נכים בקרבת הבית, בעיקר לאנשים עם מוגבלויות קשות ובתנאי שאין ברשותם חניה בחצר ביתם ו/או במגרש הפרטי ו/או בחניון בניין המגורים.

החוק בא לאזן בין הצורך להקצות ולסמן חניות בקרבת הבית, לאלה שיש להם מוגבלות משמעותית בניידות ושאין להם חניה מוקצית ומסומנת בסמוך לביתם או חניה קטנה מידי עבור רכבם המותאם (רכב עם מעלון כדוגמא) לבין הצורך בחניות רגילות לכלל תושבי השכונה (לעיתים יש רחובות ואזורים נרחבים בהם קיימת מצוקת חניות לכולם).

עיקרי החוק:

  1. אנשים עם מוגבלות בניידות, עיוורים ואנשים עם מוגבלות שנקבעה להם נכות של 90% ומעלה זכאים לבקש הקצאה וסימון חניה בסמוך לביתם כאמור, במידה ועומדים בכל הקריטריונים האחרים כגון: אין להם חניה צמודה ונגישה לביתם, ראה לעניין זה: טופס הבקשה ותנאיו.
  2. במקרים חריגים הרשות יכולה לאשר הקצאה וסימון חניה כאמור, באם לאדם עם מוגבלות הונפק תג נכה כדין ולאחר שהרשות המקומית שקלה את הבקשה.
  3. התמרור יוצב יחד עם מספר הרכב וכל הפרטים הנדרשים, ע"י הרשות המקומית ועל חשבונה.
  4. הזכאות להקצאה וסימון החניה במקום זה, הינה לנכה עצמו או לנהג מטעמו – אך ורק לרכב שפרטיו צוינו על גבי התמרור, כאמור.
  5. העירייה תקצה חניה כאמור, קרוב לבית ככל הניתן ולא יותר מ 200 מטר (אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה כזו עד 200 מטר, באפשרותה להקצות ולסמן חניה זו גם עד 400 מטר ממקום מגוריו של האדם עם המוגבלות).
  6. ההקצאה והסימון יהיו תוך 60 יום מיום הגשת הבקשה – בכפוף לכך שאותו אדם עם מוגבלות זכאי לכך.

בקשה חדשה ניתן למלא בטופס המקוון:

טופס בקשה לתמרור חניית נכה (טופס מקוון)

טופס בקשה לתמרור חניית נכה (קובץ PDF) - במידה ואין אפשרות למלא את הטופס המקוון, יש להדפיס את הטופס המצורף, למלא אותו, לצרף את האישורים הנדרשים ולשלוח במייל לאגף הנדסה: handasa@ariel.muni.il או לשים בתיבה המוצבת בכניסה לאגף.

לעדכון מספר רכב למי שיש תמרור יש למלא את הטופס הבא: 

טופס עדכון מספר רכב לבעלי תמרור חניית נכה