כתב התחייבות לשימוש במתקן העירייה

הנני מבקש/ת בזאת לקבל רשות להשתמש במתקן של העירייה לקיום מסיבה פרטית: (חובה) שדה חובה

נא לסמן את המיקום המבוקש

מזון: חל איסור להכין / לבשל מזון באירוע . פופ קורן סוכר מאושר להכין במקום . נקניקיות ופיצה מוכן מראש בלבד.

התחייבות (חובה) שדה חובה

 1. אני מתחייב/ת לדאוג שהמקום יהיה נקי וכל המתקנים/עצים/מערכת השקיה/גינון/אשפתונים יהיו במצב תקין כפי שקבלנו.

 2. חל איסור מוחלט להפעיל חיות מכל סוג שהוא במהלך כל האירוע.

 3. כמות המשתתפים המותרת באירוע עד 50 איש. אירוע מעל 51 מחייב אישור משטרה.

 4. האירוע הפרטי בפארק לא יפריע לכלל התושבים לשהות ולהשתמש בפארק.

 5. בשעות מנוחה בין השעות 14:00 עד 16:00 אין להפעיל מערכות הגברה ומוזיקה. וכן יש לשמור על רמת רעש סבירה שלא תגרום מטרד לתושבים. לא יתקיימו אירועים בשטחים ציבוריים משעה 23:00 עד 06:00

 6. חל איסור מוחלט להתחבר למערכות החשמל והמים במקום.

 7. בעל עסק להפעלת מתקני משחק ומתקנים מתנפחים חייב להציג אישורי בטיחות למתקנים וביטוח בתוקף הפעלת המתקנים תהייה ע"פ הוראות מנכ"ל משרד החינוך.

 8. עגינת המתקנים תתבצע באמצעות משקולות ולא ע"י יתדות.

 9. השימוש במקום באחריותי ואין לי כל תביעה לעירייה בעד כל נזק שיגרם לי או למשתתפים באירוע.

 10. לעירייה אין כל אחריות לנזק או פגיעה כתוצאה מהאירוע.

 11. ידוע לי כי העירייה תחייב אותי על כל נזק אשר ייגרם לרכוש ציבורי בזמן האירוע.

 12. חל איסור מוחלט להבעיר אש מכל סוג שהוא (מדורות מנגלים וכד').

 13. מזון : חל איסור להכין / לבשל מזון באירוע . פופ קורן סוכר מאושר להכין במקום . נקניקיות ופיצה מוכן מראש בלבד. 

 14. במידה והאירוע יהווה מטרד רעש או הפרעת מנוחה האירוע ייסגר ע"י השיטור העירוני/משטרה.

 15. האשפה תרוכז בשקיות אשפה ותושלך לפח האשפה הקרוב למקום האירוע.

 16. עליך לעמוד בתנאים של משרד הבריאות בכפוף להוראות הקורונה המתפרסמות מידי יום.

 17. אני מתחייב לעמוד בכל התנאים המחויבים ע"פ חוק לקיום אירוע.

 18. מגיש הבקשה בסיום הפעילות יזמין דרך מוקד 106 את הפיקוח העירוני לאשר שהמקום נשאר נקי וימתין עד להגעת הפקח .מקום שימצא  מלוכלך לאחר האירוע יונפק דו"ח ע"ס 475 ₪ למגיש הבקשה . (בבקשה הימנעו מחוסר נעימות )

פרטי מגיש הבקשה

רחוב מבקש הבקשה

מספר בית של מבקש הבקשה

עיר של מבקש הבקשה

מספרים בלבד

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

טופס זה אינו מהווה אישור לקיום האירוע ללא חתימת מנהל האגף לרישוי ואכיפה