הבקשה מיועדת לתלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך רשמיים בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב 

למידע נוסף באתר משרד החינוך לחץ כאן

אופן הגשת הבקשה

האחריות להגשת הבקשה להנגשה היא של ההורה/אפוטרופוס

יש למלא את הפרטים בטופס המקוון ולצרף  את נספח מס' 1 מלא וחתום ולצרף מסמכים רפואיים  המעידים על אופי המגבלות.

לקבלת נספח מס' 1 בפורמט וורד לחצו כאן

לקבלת נספח מס' 1 בפורמט PDF לחצו כאן

לפרטים נוספים:

אורלי גרין
תקציבאית אגף החינוך

טופס בקשה להנגשה

פרטי התלמיד

תחום ההנגשה המבוקש
תחום ההנגשה המבוקש (חובה) שדה חובה
המסגרת החינוכית
המסגרת החינוכית (חובה) שדה חובה
בקשת ההנגשה מיועדת לשנת הלימודים:
בקשת ההנגשה מיועדת לשנת הלימודים: (חובה) שדה חובה

פרטי ההורים