האגף לשירותים חברתיים פועל  לקידום ושיפור איכות חייהם ורווחתם של אנשים עם צרכים מיוחדים באמצעות פיתוח רצף שירותים בקהילה ושירותים חוץ ביתיים, המסייעים לאדם לנהל חיים בעלי תוכן ומשמעות, ולהשתלב בחיי החברה והקהילה באופן מקסימאלי.

אוכלוסיית היעד:

 • עיכוב התפתחותי (פעוטות וילדים)
 • אוטיזם.
 • מוגבלות שכלית התפתחותית.
 • מוגבלות קוגניטיבית וקשיי תפקוד.
 • מוגבלות מוטורית.
 • מוגבלות בראייה.
 • מוגבלות בשמיעה.

שירותי האגף עבור אנשים עם צרכים מיוחדים כוללים היבטים של פיתוח מיומנויות תפקודיות בתחומי החיים השונים, במטרה להגיע לאוטונומיה אישית ועצמאות מרבית:

 • שירותים בקהילה: שירותי פנאי(מועדון מתחברים), מסגרות המותאמות לגיל, לסוג הלקות וליכולות התפקודיות של המטופל.
 • טיפול חוץ - ביתי: מציאת פתרונות דיור בהתאם לרמת התפקוד- מעונות, משפחות אומנה ודיור מוגן.
 • שיקום תעסוקתי: אבחון, הכשרה מקצועית, שירותי השמה לעבודה בשוק הפתוח, תעסוקה מוגנת או נתמכת.
 • יעוץ למשפחות: תמיכה נפשית, טיפול, הכוונה ויעוץ למיצוי זכויות.

ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני בטלפון או בטופס פניה לרכזת תחום מוגבלויות:

קישור לטופס פניה לרכזת תחום מוגבלויות

שושי ליפל
רכזת תחום מוגבלויות, עו"ס לחוק חוסים ועו"ס משפחה