מנהל אגף שפ"ע - צחי מזרחיאגף שפ"ע (שיפור פני העיר), אחראי על חזות ותקינות העיר ומוסדותיה. עובדי האגף פועלים בכל ימות השנה על מנת לשמור על טיפוח ושמירה על רמת איכות החיים של התושבות והתושבים, על ידי תחזוקה שוטפת של מתקניה השונים, תוך ביצוע מדיניות ראש העיר בתחומי חזות העיר ואיכות הסביבה ברחבי העיר.

הנושאים הנמצאים באחריות האגף: גינון, שילוט, פינוי אשפה, תאורה וחשמל ברחובות העיר, תחזוקת מבני ציבור, תיקונים ותחזוקה שוטפת של מדרכות, גינות משחק ונוי ועוד.

עובדי האגף מסיירים בכל יום ברחבי העיר וערים לכל בעיה שמתעוררת, בנוסף, מקבלים דיווחים שוטפים מפניות ציבור המרוכזות באמצעות מוקד העירייה על מפגעים שונים ודואגים לטפל בהם.

בעת חירום אגף השפ״ע מתאם בין אגפי העירייה השונים ומסייע לגופים הביטחון והחירום.

אגף שפ"ע

טלפון: 03-9061623

פקס: 03-9061846

דוא"ל: shefa@ariel.muni.il

כתובת:
רחוב יהודה 3

אגף שפ"ע
שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
צחי מזרחי מנהל האגף 03-9061623 imizrahi@ariel.muni.il
רבי רוזנר ע. מנהלת האגף 03-9061623 rrosner@ariel.muni.il
סטס דוידוב מנהל המחלקה להגנת הסביבה 03-9061807 sdavidov@ariel.muni.il