אגף הביטחון והחירום של עיריית אריאל פועל גם בעת שגרה וגם בעת חירום, במטרה להבטיח את תפקוד העיר והעירייה בצורה תקינה בכל עת.
האגף מתכלל ומסייע לעבודת גופי החירום והביטחון השונים בעיר כגון: מד"א, כיבוי, משטרה, הצלה ופיקוד העורף, והכל במטרה להגביר את תחושת הביטחון של התושבות והתושבים גם בשגרה וגם באירועי חירום כגון: אסונות טבע  (רעידת אדמה), פח"ע ועוד.
תחת אחריות האגף פועלים גם הרבשצ"ים, מחלקת אבטחת מוסדות חינוך, מוקד העירייה, בנוסף אחראי האגף לתכלול כל פעילות ועדת מל"ח בעיר (משק לשעת חירום). 

שירותי העירייה בזמן חירום

בעת חירום העירייה פועלת על מנת לתת לתושבים ככל הניתן תחושת מוגנות והמשך תפקוד של כלל השירותים החיוניים לתושבות ולתושבים. העירייה פועלת בשיתוף פעולה מלא מול גורמי הביטחון החירום וההצלה השונים.

איתן קליין, מנהל אגף הביטחוןדבר מנהל האגף – מר איתן קליין

אגף הביטחון אחראי על הדבר הבסיסי ביותר לתושב והוא הביטחון. 
האגף שואף להיות בקדמת הטכנולוגיה, "כי בתחבולות תעשה לך מלחמה" זה לא רק פסוק אלא גם דרך חיים באגף.

פרטי התקשרות

אגף ביטחון וחירום

טלפון: 03-9061618

פקס: 03-9061845

דוא"ל: bitachon@ariel.muni.il

כתובת:
רחוב יהודה 5

אגף ביטחון וחירום
שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
איתן קליין מנהל אגף הביטחון 03-9061617 eitank@ariel.muni.il
זיוה פילי מזכירה 03-9061618 zfilly@ariel.muni.il
אריאל אינגליזה רבש"צ 03-9061812 ariele@ariel.muni.il
דניס קרמיאנסקי רבש"צ 03-9061817 denisk@ariel.muni.il
אליעזר אמזלג קב"ט פארק התעשייה 03-9061646 eliezera@ariel.muni.il
בן אור בלום ממונה חירום ובטחון benor@ariel.muni.il
פזית קוקר סיאצ'ין קב"טית מוס"ח 03-9061811 pazits@ariel.muni.il